Tìm kiếm nâng cao
Từ khóa
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Tình trạng hiệu lực
Ngày ban hành
Tìm thấy: 851 văn bản
Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành
1601/QĐ-BGDĐT Quyết định về việc đình chỉ tuyển sinh năm 2012 với ngành Khai thác vận tải của trường CĐ Bách nghệ Tây Hà
27/04/2012
1600/QĐ-BGDĐT Quyết định về việc đình chỉ tuyển sinh năm 2012 với ngành Công nghệ Kỹ thuật Xây dựng của trường CĐ Kỹ thuật - Công nghiệp Quảng Ngãi
27/04/2012
1599/QĐ-BGDĐT Quyết định về việc đình chỉ tuyển sinh năm 2012 với ngành Tài chính - Ngân hàng của trường ĐH Phú Xuân
27/04/2012
1596/QĐ-BGDĐT Quyết định về việc dừng tuyển sinh năm 2012 với trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Hà Nội
27/04/2012
1252/QĐ-BĐHĐA Quyết định ban hành kế hoạch thực hiện Đề án “Nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường” năm 2012
03/04/2012
1146/QĐ-BGDĐT Quyết định ban hành kế hoạch rà soát quy định, thủ tục hành chính năm 2012 của Bộ GD&ĐT
26/03/2012
1145/QĐ-BGDĐT Quyết định ban hành quy định quản lý, sử dụng hệ thống bảng thông tin tại cơ quan Bộ GD&ĐT
26/03/2012
824/QĐ-BGDĐT Quyết định ban hành kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2012 của Bộ GD&ĐT
28/02/2012
717/QĐ-BGDĐT Quyết định về việc ban hành điều lệ hội thi “Tiếng hát sinh viên” toàn quốc lần thứ XII-2012
21/02/2012
685/QĐ-BGDĐT Quyết định về việc thành lập Ban Chỉ đạo thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2012
20/02/2012
411/QĐ-BGDĐT Quyết định về việc tổ chức lại đơn vị trực thuộc Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục
01/02/2012
411/QĐ-BGDĐT Quyết định về việc tổ chức lại đơn vị trực thuộc Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục
01/02/2012
179/QĐ-BGDĐT Quyết định ban hành kế hoạch tổ chức triển khai Quyết định số 1640/QĐ-TTg ngày 21/9/2011
13/01/2012
178/QĐ-BGDĐT Quyết định chuyển nhiệm vụ từ Vụ Giáo dục Đại học sang Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục
13/01/2012
55/BTTTT-ƯDCNTT Công văn hướng dẫn về chức trách, nhiệm vụ, năng lực của Giám đốc công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước
10/01/2012