Tìm kiếm nâng cao
Từ khóa
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Tình trạng hiệu lực
Ngày ban hành
Tìm thấy: 851 văn bản
Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành
2818/QĐ-BGDĐT Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều, khoản của Quy chế tổ chức hoạt động công tác văn thư ban hành kèm theo Quyết định số 2500/QĐ-BGDĐT
01/08/2012
2602/QĐ-BGDĐT Quyết định ban hành điều lệ “Hội thi Sinh viên Văn Thể Mỹ - 2012”
18/07/2012
2553/QĐ-BGDĐT Quyết định về việc ban hành quy chế hoạt động của Hội đồng thi đua, khen thưởng ngành giáo dục
12/07/2012
2552/QĐ-BGDĐT Quyết định về việc kiện toàn Hội đồng thi đua, khen thưởng ngành giáo dục
12/07/2012
2478/QĐ-BGDĐT Quyết định ban hành quy định về soạn thảo, ban hành văn bản quy phạm pháp luật
09/07/2012
711/QĐ-TTG Quyết định phê duyệt “Chiến lược phát triển giáo dục 2011 – 2020”
13/06/2012
2132/CT-BGDĐT Chỉ thị về công tác phòng, chống thiên tai, lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn năm 2012
08/06/2012
1958/QĐ-BGDĐT Quyết định về việc phân công công tác của Bộ trưởng và các Thứ trưởng
23/05/2012
15/CT-TTg Chỉ thị số 15/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Về việc tăng cường sử dụng văn bản điện tử trong hoạt động của cơ quan nhà nước
22/05/2012
37/QĐ-XPHC Quyết định xử phạt hành chính trong lĩnh vực giáo dục với công ty TNHH FTMS, công ty Singapore, công ty Melior VN, ĐH Hoa Sen, ĐH Mở HN, CBAM
18/05/2012
1790/QĐ-BGDĐT Quyết định về việc ban hành thể lệ cuộc thi “Thiết kế bài giảng điện tử e-Learning” năm học 2011-2012 cho khối Tiểu học
14/05/2012
1666/QĐ-BGDĐT Quyết định ban hành chương trình hành động của Bộ Giáo dục và Đào tạo giai đoạn 2011-2016 thực hiện Nghị quyết số 06/NQ-CP
04/05/2012
1660/QĐ-BGDĐT Quyết định về việc dừng tuyển sinh năm 2012 đối với Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Sài Gòn
04/05/2012
1598/QĐ-BGDĐT Quyết định về việc đình chỉ tuyển sinh năm 2012 với ngành Kiến trúc của trường ĐH Yersin Đà Lạt
27/04/2012
1597/QĐ-BGDĐT Quyết định về việc đình chỉ tuyển sinh năm 2012 với ngành Quản trị kinh doanh của trường ĐH Thành Tây
27/04/2012