Tìm kiếm nâng cao
Từ khóa
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Tình trạng hiệu lực
Ngày ban hành
Tìm thấy: 796 văn bản
Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành
1146/QĐ-BGDĐT Quyết định ban hành quy định về quy trình xử lý hồ sơ đăng ký mở ngành đào tạo trình độ đại học, trình độ cao đẳng tại Bộ Giáo dục và Đào tạo
23/03/2011
1084/QĐ-BGDĐT Quyết định về việc ban hành thể lệ cuộc thi viết “Những kỷ niệm sâu sắc về giáo viên chủ nhiệm và công tác chủ nhiệm lớp”
18/03/2011
850/QĐ-BGDĐT Quyết định thành lập 06 đoàn kiểm tra công tác triển khai phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” tại các vùng thi đua
01/03/2011
838/QĐ-BGDĐT Quyết định về việc thành lập Ban Chỉ đạo tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2011
01/03/2011
832/QĐ-BGDĐT Quyết định ban hành quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Bộ Giáo dục và Đào tạo
28/02/2011
649/QĐ–BGDĐT Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung Điều 3 và khoản 4 Điều 5 Quyết định số 795/QĐ-BGDĐT ngày 27 tháng 02 năm 2010
15/02/2011
611/QĐ-BGDĐT Quyết định ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị trực thuộc Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục
14/02/2011
611/QĐ-BGDĐT Quyết định ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị trực thuộc Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục
14/02/2011
269/QĐ-BGDĐT Quyết định ban hành quy định về quy trình xử lý hồ sơ cho phép đào tạo ngành hoặc chuyên ngành trình độ thạc sĩ, trình độ tiến sĩ tại Bộ Giáo dục và Đào tạo
13/01/2011
248/QĐ-BGDĐT Quyết định ban hành kế hoạch triển khai Quyết định số 239/QĐ-TTg ngày 09/02/2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi giai đoạn 2010-2015
12/01/2011
229/QĐ-BGDĐT Quyết định về việc phê duyệt các nội dung về cung cấp sách giáo khoa, sách tham khảo cho các trường THCS bị ảnh hưởng lũ lụt của 6 tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Phú Yên
11/01/2011
6271/QĐ-BGDĐT Quyết định ban hành điều lệ giải bóng đá HKPĐ học sinh Tiểu học và THCS toàn quốc Cúp Milo-2011
31/12/2010
6921/QĐ-BGDĐT Quyết định về việc ban hành quy trình sửa chữa trang thiết bị tại cơ quan Bộ Giáo dục và Đào tạo
29/12/2010
6131/QĐ-BGDĐT Quyết định tặng học bổng “Học sinh khuyết tật vượt khó” năm học 2010-2011
29/12/2010
2331/QĐ-TTg Quyết định ban hành danh mục các Chương trình mục tiêu Quốc gia năm 2011
20/12/2010