Tìm kiếm nâng cao
Từ khóa
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Tình trạng hiệu lực
Ngày ban hành
Tìm thấy: 851 văn bản
Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành
09/QĐ-BGDĐT Quyết định phê duyệt danh sách báo cáo viên cốt cán bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên
03/01/2013
8987/BGDĐT-KTKĐCLGD Hướng dẫn tự đánh giá và đánh giá ngoài cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên
28/12/2012
5850/QĐ-BGDĐT Quyết định phê duyệt nội dung và yêu cầu kỹ thuật cơ bản một số thiết bị, tài liệu, học liệu hỗ trợ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật dùng cho GDMN
28/12/2012
5822/QĐ-BGDĐT Quyết định hội thi “Giai điệu tuổi hồng” toàn quốc lần thứ X-2013
28/12/2012
5804/QĐ-BGDĐT Quyết định về việc chuyển giao phần mềm thông tin quản lý giáo dục (EMIS) và hệ thống phần mềm quản lý trường học (VEMIS)
28/12/2012
5626/QĐ-BGDĐT Quyết định ban hành quy chế công tác lưu trữ của cơ quan Bộ GD&ĐT
18/12/2012
5419/QĐ-BGDĐT Quyết định ban hành kế hoạch triển khai thi hành Pháp lệnh hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật
05/12/2012
8299/BGDĐT-KTKĐCLGD V/v hướng dẫn tự đánh giá trường mầm non theo quy trình rút gọn
04/12/2012
5323/QĐ-BGDĐT Quyết định ban hành chương trình Công tác học sinh, sinh viên các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp giai đoạn 2012-2016
29/11/2012
5099/QĐ-BGDĐT Quyết định về việc ban hành quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, từ chức, miễn nhiệm công chức, viên chức lãnh đạo các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ GD&ĐT
19/11/2012
4014/QĐ-BGDĐT Quyết định ban hành quy chế văn hóa công sở cơ quan Bộ Giáo dục và Đào tạo
27/09/2012
67/QĐ-HTT Quyết định ban hành điều lệ giải cờ vua sinh viên toàn quốc năm 2012
17/09/2012
66/QĐ-HTT Quyết định về việc ban hành điều lệ giải bóng bàn sinh viên toàn quốc năm 2012
17/09/2012
3588/QĐ-BGDĐT Quyết định ban hành thể lệ giải thưởng “Tài năng khoa học trẻ Việt Nam” dành cho sinh viên trong các trường đại học, học viện
11/09/2012
3141/QĐ-BGDĐT Quyết định ban hành chương trình đào tạo giáo viên GDQP-AN, văn bằng 2 trình độ đại học
20/08/2012