Tìm kiếm nâng cao
Từ khóa
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Tình trạng hiệu lực
Ngày ban hành
Tìm thấy: 851 văn bản
Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành
99/QĐ-TTg Quyết định số 99/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Phê duyệt Đề án "Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực an toàn, an ninh thông tin đến năm 2020"
14/01/2014
5909/CT-BGDĐT Chỉ thị về việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường trong trường học giai đoạn 2013-2015
17/12/2013
5859/QĐ-BGDĐT Quyết định Về việc giao Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm vụ Đào tạo kiểm định viên chất lượng giáo dục.
12/12/2013
5858/QĐ-BGDĐT Quyết định Về việc giao Đại học Quốc gia Hà Nội nhiệm vụ Đào tạo kiểm định viên chất lượng giáo dục.
12/12/2013
128/QĐ-HTT Quyết định ban hành Điều lệ giải quần vợt Người giáo viên nhân dân cúp Sông Hồng lần thứ V
02/12/2013
5580/QĐ-BGDĐT Quyết định ban hành Quy định về soạn thảo, ban hành, hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật
26/11/2013
5573/QĐ-BGDĐT Quyết định Phê duyệt giáo trình môn học Giáo dục chính trị dùng trong đào tạo trình độ Trung cấp chuyên nghiệp
22/11/2013
5570/QĐ-BGDĐT Quyết định thành lập Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.
22/11/2013
5004/QĐ-BGDĐT Quyết định về việc ban hành Quy chế Hội thao Giáo dục quốc phòng – an ninh học sinh cấp THPT
25/10/2013
4982/QĐ-BGDĐT Quyết định ban hành quy chế quản lý chuyên gia giáo dục Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài
24/10/2013
4516/QĐ-BGDĐT Quyết định ban hành quy định về tổ chức hội nghị, hội thảo, họp của cơ quan Bộ Giáo dục và Đào tạo
07/10/2013
4415/QĐ-BGDĐT Quyết định ban hành Chương trình bồi dưỡng kiến thức pháp luật và kỹ năng công tác pháp chế cho cán bộ pháp chế ngành giáo dục
02/10/2013
3982/QĐ-BGDĐT Quyết định phê duyệt Đề án “Xây dựng phương pháp đo lường sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ giáo dục công”
17/09/2013
3830/QĐ-BGDĐT Quyết định về việc chuyển Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính thuộc Văn phòng Bộ về Vụ Pháp chế
12/09/2013
3704/QĐ-BGDĐT Quyết định ban hành Chương trình hành động thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020 của ngành Giáo dục
10/09/2013