Tìm kiếm nâng cao
Từ khóa
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Tình trạng hiệu lực
Ngày ban hành
Tìm thấy: 772 văn bản
Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành
1506/QĐ-BGDĐT Quyết định ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án "Xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học giai đoạn 2018-2025" của ngành Giáo dục
31/05/2019
2331/BGDĐT-KHTC Về việc xây dựng kế hoạch đào tạo và dự toán NSNN năm 2020
29/05/2019
2330/BGDĐT-KHTC Về việc thực hiện xây dựng Báo cáo kế hoạch phát triển giáo dục, đào tạo và dự toán NSNN năm 2019
29/05/2019
443/KH-BGDĐT Kế hoạch tổ chức ngày Hội khởi nghiệp quốc gia của học sinh, sinh viên năm 2019
28/05/2019
1463/QĐ-BGDĐT Quyết định ban hành Kế hoạch thực hiện "Đề án hỗ trợ trẻ em khuyết tật tiếp cận các dịch vụ bảo vệ, chăm sóc, giáo dục tại cộng đồng giai đoạn 2018-2025"
28/05/2019
1461/QĐ-BGDĐT Quyết định ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án 896 năm 2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo
28/05/2019
2245/BGDĐT-GDCTHSSV Về việc báo cáo công tác triển khai thực hiện bộ quy tắc ứng xử trong trường học
24/05/2019
2212/BGDĐT-GDCTHSSV V/v tổ chức Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2019
22/05/2019
538/QLCL-QLVBCC Thông báo Danh sách các đơn vị đủ điều kiện tổ chức thi, cấp chứng chỉ ngoại ngữ theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam và chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin
20/05/2019
417/KH-BGDĐT Kế hoạch Tăng cường công tác giáo dục an toàn giao thông trong trường học giai đoạn 2019-2021
17/05/2019
1328/QĐ-BGDĐT Quyết định Về việc ban hành Thể lệ Cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2019
10/05/2019
1960/BGDĐT-TTr Về việc Hướng dẫn thanh tra, kiểm tra kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2019
09/05/2019
01/CTrPH-BTNMT-BGDĐT Chương trình phối hợp về công tác bảo vệ môi trường giữa Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Giáo dục và Đào tạo giai đoạn 2019-2025
08/05/2019
1884/BGDĐT-KHCNMT Về việc đề cử ứng viên tham gia Giải thưởng KH ASEAN-US dành cho phụ nữ năm 2019
04/05/2019
1840/BGDĐT-QLCL Về việc miễn thi Kỳ thi THPT quốc gia và xét tuyển thẳng vào đại học, cao đẳng năm 2019
03/05/2019