Tìm kiếm nâng cao
Từ khóa
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Tình trạng hiệu lực
Ngày ban hành
Tìm thấy: 669 văn bản
Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành
2692/QĐ-BGDĐT Quyết định Ban hành Quy định về công tác kiểm tra của Bộ Giáo dục và Đào tạo
26/07/2018
3103/BGDĐT-VP V/v triệu tập đại biểu dự hội thảo, tập huấn công tác tuyên truyền biển, đảo và công tác quản lý HSSV
24/07/2018
3060/BGDĐT-QLCL Về việc rà soát đánh giá công tác tổ chức Kỳ thi THPT quốc gia năm 2018
20/07/2018
2950 /BGDĐT-GDQPAN V/v thay đổi địa điểm tập huấn cán bộ quản lý, giáo viên, giảng viên giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2018.
17/07/2018
2808/BGDĐT-VP Về việc phối hợp hỗ trợ công bố điểm thi THPT quốc gia năm 2018
10/07/2018
2563/QĐ-BGDĐT Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính được ban hành mới; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế; thủ tục hành chính bị hủy bỏ, bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo
10/07/2018
2743/BGDĐT-NGCBQLGD V/v đôn đốc đổi mới chương trình đào tạo, bồi dưỡng gắn với việc nâng cao phẩm chất đạo đức nhà giáo
05/07/2018
2665 /BGDĐT-TTr V/v báo cáo hoạt động liên kết đào tạo, đào tạo ngoài trụ sở chính
02/07/2018
2651/BGDĐT-KHCNMT V/v thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì đề tài KH&CN cấp Bộ phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của Bộ GD&ĐT thực hiện từ năm 2018
29/06/2018
2467 /BGDĐT-KHCNMT V/v thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ thực hiện từ năm 2018 thuộcChương trình phát triển Vật lý
29/06/2018
2357/QĐ-BGDĐT Quyết định về việc phê duyệt danh mục đề tài khoa học cấp Bộ thuộc Chương trình phát triển Vật lý để đưa ra tuyển chọn thực hiện từ năm 2018
29/06/2018
449/KH-BGDĐT-UBDT Kế hoạch Thực hiện Chương trình phối hợp công tác giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo và Ủy ban Dân tộc giai đoạn 2018-2021
19/06/2018
2528/BGDĐT-KHCNMT V/v thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện chương trình KH&CN cấp Bộ thực hiện từ năm 2018
19/06/2018
2492/BGDĐT-GDQPAN Về việc triệu tập tập huấn phương pháp lồng ghép GDQPAN trong trường tiểu học, trung học cơ sở năm 2018
18/06/2018
2491/BGDĐT-GDQPAN Về việc triệu tập tập huấn cán bộ quản lý, giáo viên, giảng viên giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2018
18/06/2018