Tìm kiếm nâng cao
Từ khóa
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Tình trạng hiệu lực
Ngày ban hành
Tìm thấy: 817 văn bản
Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành
973/QLCL-QLVBCC Thông báo danh sách các đơn vị phải dừng tổ chức kiểm tra, sát hạch, cấp chứng chỉ ngoại ngữ và chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin
30/08/2019
3946/BGDĐT-CNTT Về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2019-2020
30/08/2019
3930/BGDĐT-TTr V/v hướng dẫn thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra năm học 2019 - 2020
30/08/2019
3920/BGDĐT-GDTX Về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2019-2020 đối với GDTX
30/08/2019
3892/BGDĐT-GDTrH Về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2019-2020
28/08/2019
899/TB-BGDĐT Thông báo về việc tổ chức thẩm định sách giáo khoa lớp 1
27/08/2019
898/CTr-BGDĐT-TWĐTN Chương trình phối hợp giữa ngành Giáo dục và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh năm học 2019-2020
27/08/2019
3875/GDCTHSSV Về việc hướng dẫn nhiệm vụ giáo dục chính trị và công tác học sinh, sinh viên năm học 2019-2020
27/08/2019
449/GBCVSNGDVN-GD&TĐ Thư mời tham gia giải báo chí toàn quốc "Vì sự nghiệp Giáo dục Việt Nam" lần thứ II, năm 2019
26/08/2019
3873/BGDĐT-GDMN Về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2019-2020 đối với giáo dục mầm non
26/08/2019
3869/BGDĐT-GDTH Về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục tiểu học năm học 2019-2020
26/08/2019
3833/BGDĐT-GDTC Về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục thể chất, thể thao và y tế trường học năm học 2019-2020
23/08/2019
876/TB-BGDĐT Thông báo Kết quả Đại hội thể thao học sinh Đông Nam Á lần thứ 11 - 2019 tại Indonesia
21/08/2019
2421/QĐ-BGDĐT Quyết định về việc ban hành Thể lệ cuộc thi viết "Những kỷ niệm sâu sắc vầ thầy/cô và mái trường mến yêu" năm 2019
21/08/2019
663/QĐ-BGDĐT Quyết định về việc ban hành Thể lệ Giải báo chí toàn quốc "Vì sự nghiệp Giáo dục Việt Nam"
20/08/2019