Tìm kiếm nâng cao
Từ khóa
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Tình trạng hiệu lực
Ngày ban hành
Tìm thấy: 843 văn bản
Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành
899/BGDĐT-GDĐH Về việc hướng dẫn công tác tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng, tuyển sinh trung cấp nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy năm 2018
09/03/2018
898/BGDĐT-GDĐH Về việc rà soát, cung cấp và công bố thông tin tuyển sinh ĐH hệ chính quy; CĐSP, TCSP hệ chính quy năm 2018.
09/03/2018
897/BGDĐT-GDĐH Về việc báo cáo tự xác định chỉ tiêu tuyển sinh TS, ThS, ĐH, CĐSP, TCSP năm 2018.
09/03/2018
894/BGDĐT-GDMN V/v Hướng dẫn bồi dưỡng, tập huấn, thực hiện tích hợp nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong các cơ sở GDMN
09/03/2018
704 /QĐ-BGDĐT Quyết định V/v ban hành Thể lệ Cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2018
07/03/2018
02 /TB-HTQT Thông báo tuyển sinh đi học tại Bê-La-Rút năm 2018
06/03/2018
693/BGDĐT-GDCTHSSV Về việc báo cáo tình hình thực hiện nền nếp, kỷ luật trong trường học
27/02/2018
589/BGDĐT-VP Về việc thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính Phủ
09/02/2018
584/BGDĐT-GDTC Về việc tăng cường công tác dinh dưỡng trong tình hình mới
09/02/2018
569/BGDĐT-NGCBQLGD V/v rà soát, chấn chỉnh việc thực hiện nhiệm vụ giảng dạy của CBQL giữ hạng CDNN viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học
08/02/2018
361/QĐ-BGDĐT Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính được thay thế thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo
01/02/2018
O1 /2018/TT-BGDĐT Thông tư ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiếu môn học giáo dục quốc phòng và an ninh trong các trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phô thông và trường phổ thông có nhiều cấp học (có cấp trung học phố thông), trung cấp sư phạm, cao đẳng sư phạm và cơ sở giáo dục đại học.
26/01/2018
64/BGDĐT-CSVC V/v: cải tạo và bảo trì cơ sở vật chất trường học đảm bảo an toàn cho học sinh
10/01/2018
6088 /BGDĐT-CSVC V/v rà soát thực trạng, nhu cầu đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị trường học và công tác dồn ghép các điểm trường lẻ của cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông.
10/01/2018
64/BGDĐT-CSVC Về việc cải tạo và bảo trì cơ sở vật chất trường học đảm bảo an toàn cho học sinh
09/01/2018