Tìm kiếm nâng cao
Từ khóa
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Tình trạng hiệu lực
Ngày ban hành
Tìm thấy: 793 văn bản
Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành
1456 /QLCL-QLT Về việc tổ chức Kỳ thi chọn HSG quốc gia THPT năm 2018
23/10/2017
4890 /BGDĐT-GDCTHSSV Về việc triển khai thi hành Nghị định số 80/2017/NĐ-CP ngày 17/7/2017 của Chính phủ quy định về môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường
20/10/2017
770/CTr-BGDĐT-TWĐTN Chương trình phối hợp giữa ngành Giáo dục và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Năm học 2017-2018
16/10/2017
4784 /BGDĐT-GDĐH Về việc rà soát các ngành thuộc nhóm ngành đào tạo giáo viên trình độ cao đẳng, đại học
16/10/2017
4388/QĐ-BGDĐT Quyết định ban hành Quy chế làm việc của Bộ Giáo dục và Đào tạo
16/10/2017
4388/QĐ-BGDĐT Quyết định Ban hành quy chế làm việc của Bộ Giáo dục và Đào tạo
16/10/2017
03/TB-HĐTCKĐV Thông báo Kết quả tuyển chọn kiểm định viên kiểm định chất lượng giáo dục đại học và trung cấp chuyên nghiệp đợt 1 năm 2017
11/10/2017
4637/BGDĐT-KHCNMT Về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn
05/10/2017
4568 /BGDĐT- KHCNMT Về việc đề xuất công nghệ khuyến khích chuyển giao, công nghệ hạn chế chuyển giao và công nghệ cấm chuyển giao.
02/10/2017
4224/QĐ-BGDĐT Về việc phân công nhiệm vụ của Bộ trưởng và các Thứ trưởng
02/10/2017
3957/QĐ-BGDĐT Ban hành Kế hoạch tiếp tục triển khai thực hiện Đề án “Nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường” đến năm 2021
02/10/2017
4378/BGDĐT-QLCL Về việc hướng dẫn nhiệm vụ quản lý chất lượng giáo dục năm học 2017 - 2018.
27/09/2017
4463 /BGDĐT-KHCNMT Về viêc đề cử xét trao tặng Giải thưởng Kovalevskaia năm 2017
25/09/2017
4462/BGDĐT-QLCL Về việc tổ chức kỳ thi THPT quốc gia và tuyển sinh Đại học, Cao đẳng hệ chính quy từ năm 2018
25/09/2017
4424/BGDĐT-PC Về việc hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2017 - 2018 về công tác pháp chế
22/09/2017