Tìm kiếm nâng cao
Từ khóa
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Tình trạng hiệu lực
Ngày ban hành
Tìm thấy: 885 văn bản
Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành
133/KH-BGDĐT Kế hoạch Kiểm tra việc triển khai công tác bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông năm 2018
05/03/2020
696/BGDĐT-GDTC Về việc những việc cần làm để phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong trường học
04/03/2020
694/BGDĐT-VP Về việc chấn chỉnh công tác thống kê năm học 2019-2020
04/03/2020
617/BGDĐT-KHCNMT Về việc thông báo xét tặng Giải thưởng Bảo Sơn năm 2020
02/03/2020
125/TB-BGDĐT Thông báo Triệu tập thí sinh tham dự vòng 2 kỳ thi tuyển công chức về các đơn vị thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo
02/03/2020
549/QĐ-BGDĐT Quyết định Thành lập Ban tổ chức và Tổ thư ký giúp việc Ban Tổ chức cuộc thi "Biên soạn sách, tài liệu dạy và học tiếng Việt cho người Việt Nam ở nước ngoài"
27/02/2020
115/KH-BGDĐT Kế hoạch Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2020 của ngành giáo dục
27/02/2020
550/BGDĐT-GDTC Về việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong trường học
25/02/2020
542/BGDĐT-KHCNMT Về việc tổ chức xét tặng Giải thưởng “Sinh viên nghiên cứu khoa học” năm 2020
25/02/2020
519/QĐ-BGDĐT Quyết định về việc công bố các Danh mục văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo hết hiệu lực năm 2019
24/02/2020
516/QĐ-BGDĐT Quyết định về việc phân công nhiệm vụ của Bộ trưởng và các Thứ trưởng
24/02/2020
106/TB-BGDĐT Thông báo về việc tổ chức thẩm định sách giáo khoa lớp 1
24/02/2020
514/QĐ-BGDĐT Quyết định Sửa đổi, bổ sung khoản 3, khoản 4 và khoản 5 Điều 1; điểm b khoản 2 Điều 4 Quyết định so 2071/QĐ-BGDĐT ngày 16 tháng 6 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung kế hoạch thời gian năm học đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên áp dụng từ năm học 2017-2018
22/02/2020
501/QĐ-BGDĐT Quyết định Ban hành Quy định kỹ thuật về dữ liệu của hệ thống cơ sở dữ liệu ngành về giáo dục đại học
21/02/2020
94/KH-BGDĐT Kế hoạch Tổ chức xét tặng Giải thưởng "Sinh viên nghiên cứu khoa học" năm 2020
20/02/2020