Tìm kiếm nâng cao
Từ khóa
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Tình trạng hiệu lực
Ngày ban hành
Tìm thấy: 809 văn bản
Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành
4201/BGDĐT-PC Về việc hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2019-2020 về công tác pháp chế
17/09/2019
937/TB-BGDĐT Thông báo Kết quả chấm thi Vòng thi toàn quốc Cuộc thi "Học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp" năm 2019 (SV.STARUP-2019)
11/09/2019
4080/BGDĐT-GDTX Về việc tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2019
10/09/2019
4055/BGDĐT-GDCTHSSV Về việc tiếp tục đẩy mạnh tổ chức Cuộc thi "Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh "
10/09/2019
931/KH-BGDĐT Kế hoạch chi tiết thực hiện đo lường sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ giáo dục công năm 2019
09/09/2019
4043/BGDĐT-KHCNMT Về việc đẩy mạnh hoạt động khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo
09/09/2019
4028/BGDĐT-GDQPAN Về việc triệu tập cán bộ tham dự Lớp tập huấn Ban CHQS các trường, cơ quan đơn vị trực thuộc Bộ, các sở GDĐT về công tác QPQS, tự vệ, PCKB và bạo lực học đường năm 2019
09/09/2019
973/QLCL-QLVBCC Thông báo danh sách các đơn vị phải dừng tổ chức kiểm tra, sát hạch, cấp chứng chỉ ngoại ngữ và chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin
30/08/2019
3946/BGDĐT-CNTT Về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2019-2020
30/08/2019
3930/BGDĐT-TTr V/v hướng dẫn thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra năm học 2019 - 2020
30/08/2019
3920/BGDĐT-GDTX Về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2019-2020 đối với GDTX
30/08/2019
3892/BGDĐT-GDTrH Về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2019-2020
28/08/2019
899/TB-BGDĐT Thông báo về việc tổ chức thẩm định sách giáo khoa lớp 1
27/08/2019
898/CTr-BGDĐT-TWĐTN Chương trình phối hợp giữa ngành Giáo dục và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh năm học 2019-2020
27/08/2019
3875/GDCTHSSV Về việc hướng dẫn nhiệm vụ giáo dục chính trị và công tác học sinh, sinh viên năm học 2019-2020
27/08/2019