Tìm kiếm nâng cao
Từ khóa
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Tình trạng hiệu lực
Ngày ban hành
Tìm thấy: 307 văn bản
Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành
2808/BGDĐT-VP Về việc phối hợp hỗ trợ công bố điểm thi THPT quốc gia năm 2018
10/07/2018
2743/BGDĐT-NGCBQLGD V/v đôn đốc đổi mới chương trình đào tạo, bồi dưỡng gắn với việc nâng cao phẩm chất đạo đức nhà giáo
05/07/2018
2665 /BGDĐT-TTr V/v báo cáo hoạt động liên kết đào tạo, đào tạo ngoài trụ sở chính
02/07/2018
2651/BGDĐT-KHCNMT V/v thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì đề tài KH&CN cấp Bộ phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của Bộ GD&ĐT thực hiện từ năm 2018
29/06/2018
2467 /BGDĐT-KHCNMT V/v thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ thực hiện từ năm 2018 thuộcChương trình phát triển Vật lý
29/06/2018
2528/BGDĐT-KHCNMT V/v thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện chương trình KH&CN cấp Bộ thực hiện từ năm 2018
19/06/2018
2492/BGDĐT-GDQPAN Về việc triệu tập tập huấn phương pháp lồng ghép GDQPAN trong trường tiểu học, trung học cơ sở năm 2018
18/06/2018
2491/BGDĐT-GDQPAN Về việc triệu tập tập huấn cán bộ quản lý, giáo viên, giảng viên giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2018
18/06/2018
2379/BGDĐT-GDCTHSSV Về việc báo cáo kết quả thực hiện thông tư liên tịch số 109/2009/TTLT/BTC-BGDĐTngày 29/5/2009
08/06/2018
2367/BGDĐT-GDTC V/v phối hợp triển khai Tháng hành động vì trẻ em năm 2018
07/06/2018
2357/BGDĐT-KHCNMT V/v thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ thực hiện từ năm 2018
06/06/2018
2220/BGDĐT-GDCTHSSV Về việc sơ kết 03 năm thực hiện Quyết định số 1501/QĐ-TTg
31/05/2018
2206/BGDĐT-GDCTHSSV V/v tổ chức Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2018
30/05/2018
2101/BGDĐT-KHCNMT V/v hướng dẫn khởi nghiệp đổi mới sáng tạo
24/05/2018
434/TTr-NV2 V/v thực hiện Chỉ thị số 1737/CT-BGDĐT
16/05/2018