Tìm kiếm nâng cao
Từ khóa
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Tình trạng hiệu lực
Ngày ban hành
Tìm thấy: 502 văn bản
Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành
4236 /BGDĐT-KHCNMT V/v hướng dẫn xây dựng đề xuất đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ năm 2019 thuộc Chương trình phát triển khoa học cơ bản trong lĩnh vực Hóa học, Khoa học sự sống, Khoa học trái đất và Khoa học Biển
18/09/2018
4233/BGDĐT-KHCNMT V/v đề cử xét trao tặng Giải thưởng Kovalevskaia năm 2018
17/09/2018
4208/BGDĐT- GDTC Về việc hướng dẫn sơ kết 02 năm thực hiện Quyết định số 1076/QĐ-TTg
13/09/2018
4200/BGDĐT-GDTX Về việc viết báo chia sẻ kinh nghiệm tại Hội nghị tập huấn tăng cường năng lực cán bộ quản lý TTHTCĐ
13/09/2018
4095/BGDĐT-CNTT V/v hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2018 – 2019
10/09/2018
4073 /BGDĐT - PC V/v hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2018-2019 về công tác pháp chế
07/09/2018
4059/BGDĐT-KHCNMT V/v hướng dẫn triển khai hoạt động sở hữu trí tuệ trong các cơ sở giáo dục đại học
06/09/2018
461/CSVC Về việc nhắc nộp báo cáo rà soát thực trạng cơ sở vật chất, thiết bị đào tạo lần 2
04/09/2018
3964/BGDĐT-GDCTHSSV Về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục chính trị và công tác học sinh, sinh viên năm học 2018 - 2019
04/09/2018
754/KH-BGDĐT Kế hoạch tổ chức kỳ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên từ hạng III lên hạng II năm 2018 đối với giáo viên tại các đơn vị sự nghiệp thuộc và trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo
31/08/2018
3946/BGDĐT-GDTC Về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục thể chất, hoạt động thể thao và y tế trường học
31/08/2018
3945/BGDĐT-GMMN Về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục mầm non năm học 2018-2019
31/08/2018
750/CTr-BGDĐT-TWĐTN Chương trình phối hợp giữa ngành Giáo dục và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Năm học 2018 - 2019.
30/08/2018
3284/QĐ-BGDĐT Quyết định về việc Ban hành Điều lệ Giải Bóng bàn “Người Giáo viên nhân dân” tranh giải “Báo Giáo dục và Thời đại” lần thứ XIV – 2018
30/08/2018
1961/QLCL-KĐCLGD Về việc tham dự tập huấn đánh giá cơ sở giáo dục theo Thông tư số 12/2017/TT-BGDĐT
29/08/2018