Tìm kiếm nâng cao
Từ khóa
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Tình trạng hiệu lực
Ngày ban hành
Tìm thấy: 511 văn bản
Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành
1015/TB-BGDĐT Thông báo thi tuyển công chức về công tác tại các đơn vị thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo
30/10/2018
3950/QĐ-BGDĐT Quyết định Về việc ban hành Thể lệ Cuộc thi “Học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp” năm 2018 (SWIS-2018)
28/10/2018
959/CĐ-BGDĐT Công điện của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
05/10/2018
4470/BGDĐT-CSVC V/v thực hiện nhiệm vụ về cơ sở vật chất và thiết bị dạy học trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông
28/09/2018
854/CĐ-BGDĐT Công điện của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
25/09/2018
3824/QĐ-BGDĐT Quyết định về việc phê duyệt danh mục đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ đặt hàng của Bộ GDĐT để đưa ra tuyển chọn thực hiện từ năm 2019
25/09/2018
4381/BGDĐT-GDĐH Về việc cập nhập cơ sở dữ liệu quản lý về giáo dục đại học và rà soát hiện trạng đào tạo trình độ thạc sĩ, tiến sĩ
24/09/2018
4353/BGDĐT-VP Về việc thay đổi thời gian tổ chức Hội nghị tổng kết năm học 2017-2018 khối cơ sở giáo dục đại học và khối trường CĐSP, TCSP
24/09/2018
4236 /BGDĐT-KHCNMT V/v hướng dẫn xây dựng đề xuất đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ năm 2019 thuộc Chương trình phát triển khoa học cơ bản trong lĩnh vực Hóa học, Khoa học sự sống, Khoa học trái đất và Khoa học Biển
18/09/2018
4233/BGDĐT-KHCNMT V/v đề cử xét trao tặng Giải thưởng Kovalevskaia năm 2018
17/09/2018
4208/BGDĐT- GDTC Về việc hướng dẫn sơ kết 02 năm thực hiện Quyết định số 1076/QĐ-TTg
13/09/2018
4200/BGDĐT-GDTX Về việc viết báo chia sẻ kinh nghiệm tại Hội nghị tập huấn tăng cường năng lực cán bộ quản lý TTHTCĐ
13/09/2018
4171/BGDĐT-PC V/v hướng dẫn hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2018
12/09/2018
4095/BGDĐT-CNTT V/v hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2018 – 2019
10/09/2018
4073 /BGDĐT - PC V/v hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2018-2019 về công tác pháp chế
07/09/2018