Tìm kiếm nâng cao
Từ khóa
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Tình trạng hiệu lực
Ngày ban hành
Tìm thấy: 3 văn bản
Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành
55/BTTTT-ƯDCNTT Công văn hướng dẫn về chức trách, nhiệm vụ, năng lực của Giám đốc công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước
10/01/2012
2589/BTTTT-ƯDCNTT Công văn số 2589/BTTTT-ƯDCNTT về việc Hướng dẫn xác định chi phí phát triển, nâng cấp phần mềm nội bộ
24/08/2011
993/QĐ-BTTTT Quyết định Công bố định mức tạm thời về chi phí quản lý dự án, chi phí tư vấn đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước
01/07/2011