Tìm kiếm nâng cao
Từ khóa
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Tình trạng hiệu lực
Ngày ban hành
Tìm thấy: 29 văn bản
Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành
01/TB-HTQT Thông báo số 01/TB-HTQT về việc Tuyển sinh đi học tại MA-RỐC năm 2017
06/07/2017
12/TB-ĐTVNN Thông báo Tuyển sinh đi học tại Mông Cổ năm 2017
26/05/2017
493/ĐTNN Công văn số 493/ĐTNN về việc cung cấp thông tin về nhu cầu đào tạo giảng viên có trình độ tiến sĩ
25/05/2017
11/TB-ĐTVNN Thông báo Tuyển sinh đi học tại XRI Lan-Ca năm 2017
22/05/2017
09/TB-ĐTVNN Thông báo Tuyển sinh đi học tại RU-MA-NI năm 2017
10/04/2017
389/NGCBQLCSGD-NG Công văn số 389/NGCBQLCSGD-NG về việc hướng dẫn triển khai công tác bồi dưỡng thường xuyên năm học 2017-2018 và các năm học tiếp theo.
28/03/2017
06/TB-ĐTVNN Thông báo Tuyển sinh đi học tại BUN-GA-RI năm 2017
23/03/2017
05/TB-ĐTVNN Thông báo Tuyển sinh đi học tại CA-DẮC-XTAN năm 2017
20/03/2017
04/TB-ĐTVNN Thông báo Tuyển sinh đi học tại Ba Lan năm 2017
08/03/2017
03/TB-ĐTVNN Thông báo Tuyển sinh đi học tại Bê-La-Rút năm 2017
03/03/2017
02/TB-ĐTVNN Thông báo Tuyển sinh đi học tại Cu-Ba năm 2017
28/02/2017
04/KL-TTr Kết luận Thanh Tra Về các điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục và công tác tuyển sinh, quản lý đào tạo của Trường Đại học Tân Tạo
23/01/2017
01/TB-ĐTVNN Thông báo Tuyển sinh đi học tại Ấn Độ năm 2017
03/01/2017
27/TB-ĐTVNN Thông báo Tuyển sinh đi học tại Nhật Bản năm 2017-2018
27/12/2016
27-TB-ĐTVNN Công văn số 27-TB-ĐTVNN về việc Thông báo Tuyển sinh đi học Đại học tại Nhật Bản năm 2017-2018
23/12/2016