• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 22/03/2023
  • Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 22/03/2023
Về việc Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện Thông tư số 04/2014/TT-BGDĐT
Số ký hiệu 1254/BGDĐT-GDTX Ngày ban hành 22/03/2023
Loại văn bản Công văn Lĩnh vực văn bản Giáo dục thường xuyên
Cơ quan ban hành/ Người ký Bộ Giáo dục và Đào tạo
Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ
Ngày có hiệu lực ...
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực ...