• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 20/03/2023
  • Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 20/03/2023
Quyết định về việc Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 1440/QĐ-BGDĐT ngày 29 tháng 4 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc phân công nhiệm vụ của Bộ trưởng và các Thứ trưởng
Số ký hiệu 809/QĐ-BGDĐT Ngày ban hành 20/03/2023
Loại văn bản Quyết định Lĩnh vực văn bản Tổ chức cán bộ
Cơ quan ban hành/ Người ký Bộ Giáo dục và Đào tạo
Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn
Ngày có hiệu lực ...
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực ...