• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 10/03/2023
  • Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 10/03/2023
Kế hoạch phối hợp thực hiện công tác pháp chế giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Tư pháp năm 2023
Số ký hiệu 299/KH-BGDĐT Ngày ban hành 10/03/2023
Loại văn bản Khác Lĩnh vực văn bản Pháp chế
Cơ quan ban hành/ Người ký Bộ Giáo dục và Đào tạo
Ngày có hiệu lực ...
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực ...