• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 30/03/2022
  • Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 30/03/2022
Quyết định Ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản của Bộ Giáo dục và Đào tạo
Số ký hiệu 888/QĐ-BGDĐT Ngày ban hành 30/03/2022
Loại văn bản Quyết định Lĩnh vực văn bản Lĩnh vực khác
Cơ quan ban hành/ Người ký Bộ Giáo dục và Đào tạo
Thứ trưởng Hoàng Minh Sơn
Ngày có hiệu lực ...
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực ...