• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 25/03/2022
  • Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 25/03/2022
Quy chế phối hợp liên ngành giữa Bộ Lao động – Thương bình và Xã hội, Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện Quyết định số 1437/QĐ-TTg ngày 29 tháng 10 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Chăm sóc vì sự phát triển toàn diện của trẻ em trong năm đầu đời tại gia đình và cộng đồng giai đoạn 2018-2025
Số ký hiệu 358/QCPHLN_BLDTBXH_BGDDT_BYT_BVHTTDL Ngày ban hành 25/03/2022
Loại văn bản Khác Lĩnh vực văn bản Lĩnh vực khác
Cơ quan ban hành/ Người ký
Thứ trưởng Ngô Thị Minh
Ngày có hiệu lực ...
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực ...