• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 28/12/2021
  • Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 28/12/2021
Kế hoạch phối hợp thực hiện công tác pháp chế giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Tư pháp năm 2022
Số ký hiệu 1367/KH-BGDĐT-BTP Ngày ban hành 28/12/2021
Loại văn bản Khác Lĩnh vực văn bản Pháp chế
Cơ quan ban hành/ Người ký Bộ Giáo dục và Đào tạo
Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc
Ngày có hiệu lực ...
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực ...