• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 13/12/2021
  • Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 13/12/2021
Về việc ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện KĐCLGD
Số ký hiệu 5778/BGDĐT-QLCL Ngày ban hành 13/12/2021
Loại văn bản Công văn Lĩnh vực văn bản Quản lý chất lượng giáo dục
Cơ quan ban hành/ Người ký Bộ Giáo dục và Đào tạo
Thứ trưởng Hoàng Minh Sơn
Ngày có hiệu lực ...
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực ...