• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 15/10/2021
  • Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 15/10/2021
Kế hoạch thông tin, tuyên truyền thực hiện Quyết định số 2646/QĐ-BGDĐT ngày 23 tháng 8 năm 2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo triển khai thực hiện Đề án "Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030"
Số ký hiệu 1119/KH-BGDĐT Ngày ban hành 15/10/2021
Loại văn bản Khác Lĩnh vực văn bản Giáo dục thường xuyên
Cơ quan ban hành/ Người ký Bộ Giáo dục và Đào tạo
Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ
Ngày có hiệu lực ...
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực ...