• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 16/08/2021
  • Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 16/08/2021
Quyết định Ban hành Kế hoạch triển khai Quyết định số 69/QĐ-TTg ngày 15/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt "Đề án nâng cao chất lượng giáo dục đại học giai đoạn 2019 - 2025" trong giai đoạn 2021-2025
Số ký hiệu 2622/QĐ-BGDĐT Ngày ban hành 16/08/2021
Loại văn bản Quyết định Lĩnh vực văn bản Giáo dục Đại học
Cơ quan ban hành/ Người ký Bộ Giáo dục và Đào tạo
Thứ trưởng Hoàng Minh Sơn
Ngày có hiệu lực ...
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực ...