• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 06/08/2021
  • Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 06/08/2021
Quyết định ban hành Chương trình hành động của Bộ Giáo dục và Đào tạo triển khai Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XVIII của Đảng
Số ký hiệu 2559/QĐ-BGDĐT Ngày ban hành 06/08/2021
Loại văn bản Quyết định Lĩnh vực văn bản Lĩnh vực khác
Cơ quan ban hành/ Người ký Bộ Giáo dục và Đào tạo
Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn
Ngày có hiệu lực ...
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực ...