• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 24/06/2021
  • Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 24/06/2021
Quyết định về việc công bố Bộ thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo
Số ký hiệu 2108/QĐ-BGDĐT Ngày ban hành 24/06/2021
Loại văn bản Quyết định Lĩnh vực văn bản Giáo dục - Đào tạo
Cơ quan ban hành/ Người ký Bộ Giáo dục và Đào tạo
Thứ trưởng Hoàng Minh Sơn
Ngày có hiệu lực ...
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực ...