• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 04/06/2021
  • Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 04/06/2021
Về việc tổng kết Đề án "Nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường"
Số ký hiệu 2327/BGDĐT-PC Ngày ban hành 04/06/2021
Loại văn bản Công văn Lĩnh vực văn bản Pháp chế
Cơ quan ban hành/ Người ký Bộ Giáo dục và Đào tạo
Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc
Ngày có hiệu lực ...
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực ...