• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 28/05/2021
  • Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 28/05/2021
Thông báo về việc tiếp nhận vào làm công chức Bộ Giáo dục và Đào tạo năm 2021
Số ký hiệu 507/TB-BGDĐT Ngày ban hành 28/05/2021
Loại văn bản Khác Lĩnh vực văn bản Tổ chức cán bộ
Cơ quan ban hành/ Người ký Bộ Giáo dục và Đào tạo
Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Nguyễn Viết Lộc
Ngày có hiệu lực ...
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực ...