• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 27/05/2021
  • Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 27/05/2021
Quyết định Ban hành Quy định về soạn thảo, ban hành văn bản quy phạm pháp luật, quyết định cá biệt của Bộ Giáo dục và Đào tạo
Số ký hiệu 1627/QĐ-BGDĐT Ngày ban hành 27/05/2021
Loại văn bản Quyết định Lĩnh vực văn bản Pháp chế
Cơ quan ban hành/ Người ký Bộ Giáo dục và Đào tạo
Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc
Ngày có hiệu lực ...
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực ...