• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 21/05/2021
  • Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 21/05/2021
Quyết định về việc phê duyệt danh mục Chương trình khoa học và công nghệ cấp bộ để đưa ra tuyển chọn thực hiện từ năm 2022
Số ký hiệu 1595/QĐ-BGDĐT Ngày ban hành 21/05/2021
Loại văn bản Quyết định Lĩnh vực văn bản Khoa học, Công nghệ và Môi trường
Cơ quan ban hành/ Người ký Bộ Giáo dục và Đào tạo
Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc
Ngày có hiệu lực ...
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực ...