• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 04/05/2021
  • Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 04/05/2021
Kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19
Số ký hiệu 1450/QĐ-BGDĐT Ngày ban hành 04/05/2021
Loại văn bản Quyết định Lĩnh vực văn bản Giáo dục thể chất
Cơ quan ban hành/ Người ký Bộ Giáo dục và Đào tạo
Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn
Ngày có hiệu lực ...
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực ...