• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 22/04/2021
  • Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 22/04/2021
Về việc hướng dẫn tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 01/12/2011 của Bộ Chính trị
Số ký hiệu 1584/BGDĐT-GDTC Ngày ban hành 22/04/2021
Loại văn bản Công văn Lĩnh vực văn bản Giáo dục thể chất
Cơ quan ban hành/ Người ký Bộ Giáo dục và Đào tạo
Vụ trưởng Nguyễn Thanh Đề
Ngày có hiệu lực ...
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực ...