• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 27/04/2021
  • Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 27/04/2021
Quyết định về việc ban hành tiêu chuẩn, định mức trang bị xe ô tô chuyên dùng trọng lĩnh vực y tế đối với các đơn vị trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo
Số ký hiệu 1403/QĐ-BGDĐT Ngày ban hành 27/04/2021
Loại văn bản Quyết định Lĩnh vực văn bản Kế hoạch - Tài chính
Cơ quan ban hành/ Người ký Bộ Giáo dục và Đào tạo
Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng
Ngày có hiệu lực ...
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực ...