• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 29/01/2021
  • Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 29/01/2021
Quyết định Công bố các Danh mục văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo hết hiệu lực năm 2020
Số ký hiệu 567/QĐ-BGDĐT Ngày ban hành 29/01/2021
Loại văn bản Quyết định Lĩnh vực văn bản Pháp chế
Cơ quan ban hành/ Người ký Bộ Giáo dục và Đào tạo
Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc
Ngày có hiệu lực ...
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực ...