• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 28/01/2021
  • Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 28/01/2021
Chỉ thị về một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 trong các cơ sở giáo dục và đào tạo
Số ký hiệu 79/CT-BGDĐT Ngày ban hành 28/01/2021
Loại văn bản Chỉ thị Lĩnh vực văn bản Giáo dục thể chất
Cơ quan ban hành/ Người ký Bộ Giáo dục và Đào tạo
Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ
Ngày có hiệu lực ...
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực ...