• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 15/01/2021
  • Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 15/01/2021
Quyết định Quy định tài sản có giá trị lớn sử dụng vào mục đích kinh doanh, cho thuê tại các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo
Số ký hiệu 335/QĐ-BGDĐT Ngày ban hành 15/01/2021
Loại văn bản Quyết định Lĩnh vực văn bản Kế hoạch - Tài chính
Cơ quan ban hành/ Người ký Bộ Giáo dục và Đào tạo
Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng
Ngày có hiệu lực ...
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực ...