• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 14/12/2020
  • Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 14/12/2020
Quyết định về việc phê duyệt Danh mục nhiệm vụ bảo vệ môi trường của Bộ Giáo dục và Đào tạo thực hiện từ năm 2021 (đợt 1)
Số ký hiệu 4322/QĐ-BGDĐT Ngày ban hành 14/12/2020
Loại văn bản Quyết định Lĩnh vực văn bản Khoa học, Công nghệ và Môi trường
Cơ quan ban hành/ Người ký Bộ Giáo dục và Đào tạo
Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc
Ngày có hiệu lực ...
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực ...