• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 30/11/2020
  • Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 30/11/2020
Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực cơ sở vật chất và thiết bị trường học; lĩnh vực giáo dục mầm non thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo
Số ký hiệu 4008/QĐ-BGDĐT Ngày ban hành 30/11/2020
Loại văn bản Quyết định Lĩnh vực văn bản Pháp chế
Cơ quan ban hành/ Người ký Bộ Giáo dục và Đào tạo
Thứ trưởng Hoàng Minh Sơn
Ngày có hiệu lực ...
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực ...