• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 26/10/2020
  • Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 26/10/2020
Về việc báo cáo việc thực hiện nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra năm học 2019-2020 khối cơ sở GDĐH
Số ký hiệu 1028/TTr-NV2 Ngày ban hành 26/10/2020
Loại văn bản Công văn Lĩnh vực văn bản Thanh tra
Cơ quan ban hành/ Người ký Bộ Giáo dục và Đào tạo
Chánh Thanh tra Nguyễn Đức Cường
Ngày có hiệu lực ...
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực ...