• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 18/09/2020
https://moet.gov.vn/content/vanban/lists/vbdh/attachments/2816/819_kh_bgddt.pdf?#zoom=85&scrollbar=0&toolbar=0&navpanes=0&plugin=true" type="application/pdf">
  • Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 18/09/2020
Kế hoạch Tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011-2020 trong ngành Giáo dục
Số ký hiệu 819/KH-BGDĐT Ngày ban hành 18/09/2020
Loại văn bản Khác Lĩnh vực văn bản Giáo dục Chính trị và Công tác học sinh, sinh viên
Cơ quan ban hành/ Người ký Bộ Giáo dục và Đào tạo
Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ
Ngày có hiệu lực ...
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực ...