• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 17/09/2020
https://moet.gov.vn/content/vanban/lists/vbdh/attachments/2815/3674_bgddt_gdqpan.pdf?#zoom=85&scrollbar=0&toolbar=0&navpanes=0&plugin=true" type="application/pdf">
  • Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 17/09/2020
Về việc triệu tập Lớp tập huấn cán bộ quản lý, giáo viên, giảng viên giáo dục quốc phòng và an ninh; tập huấn ứng dụng CNTT trong giảng dạy GDQPAN năm 2020
Số ký hiệu 3674/BGDĐT-GDQPAN Ngày ban hành 17/09/2020
Loại văn bản Công văn Lĩnh vực văn bản Giáo dục Quốc phòng và An ninh
Cơ quan ban hành/ Người ký Bộ Giáo dục và Đào tạo
Vụ trưởng Phạm Đức Tú
Ngày có hiệu lực ...
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực ...