• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 20/08/2020
  • Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 20/08/2020
Quyết định Sửa đổi một số nhiệm vụ tại Quyết định số 296/QĐ-BGDĐT ngày 07 tháng 02 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đạo tạo phê duyệt Kế hoạch triển khai nhiệm vụ thực hiện Đề án "Đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục mầm non giai đoạn 2018-2020" thực hiện năm 2020
Số ký hiệu 2401/QĐ-BGDĐT Ngày ban hành 20/08/2020
Loại văn bản Quyết định Lĩnh vực văn bản Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục
Cơ quan ban hành/ Người ký Bộ Giáo dục và Đào tạo
Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng
Ngày có hiệu lực ...
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực ...