• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 16/07/2020
  • Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 16/07/2020
Về việc chấn chỉnh việc thực hiện xây dựng Báo cáo kế hoạch phát triển giáo dục, đào tạo và dự toán NSNN năm 2021 và kế hoạch 5 năm năm 2021 - 2025
Số ký hiệu 2592/BGDĐT-KHTC Ngày ban hành 16/07/2020
Loại văn bản Công văn Lĩnh vực văn bản Kế hoạch - Tài chính
Cơ quan ban hành/ Người ký Bộ Giáo dục và Đào tạo
Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng
Ngày có hiệu lực ...
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực ...