• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 06/07/2020
  • Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 06/07/2020
Về việc hướng dẫn tuyển chọn, tổ chức, cá nhận chủ trì thực hiện đề tài khoa học và công nghệ đặt hàng cấp bộ thực hiện từ năm 2021
Số ký hiệu 2456/BGDĐT-KHCNMT Ngày ban hành 06/07/2020
Loại văn bản Công văn Lĩnh vực văn bản Khoa học, Công nghệ và Môi trường
Cơ quan ban hành/ Người ký Bộ Giáo dục và Đào tạo
Vụ trưởng Tạ Ngọc Đôn
Ngày có hiệu lực ...
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực ...