• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 24/06/2020
  • Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 24/06/2020
Quyết định Ban hành Quy định quản lý, khai thác vận hành và sử dụng phần mềm quản lý hồ sơ công chức, viên chức, người lao động của các đơn vị thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo
Số ký hiệu 1666/QĐ-BGDĐT Ngày ban hành 24/06/2020
Loại văn bản Quyết định Lĩnh vực văn bản Tổ chức cán bộ
Cơ quan ban hành/ Người ký Bộ Giáo dục và Đào tạo
Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc
Ngày có hiệu lực ...
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực ...