• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 18/05/2020
  • Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 18/05/2020
Về việc tăng cường triển khai công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong học sinh phổ thông
Số ký hiệu 1713/BGDĐT-GDCTHSSV Ngày ban hành 18/05/2020
Loại văn bản Công văn Lĩnh vực văn bản Giáo dục Chính trị và Công tác học sinh, sinh viên
Cơ quan ban hành/ Người ký Bộ Giáo dục và Đào tạo
Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ
Ngày có hiệu lực ...
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực ...