• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 05/05/2020
  • Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 05/05/2020
Về việc góp ý cho dự thảo Thông tư
Số ký hiệu 1543/BGDĐT-NGCBQLGD Ngày ban hành 05/05/2020
Loại văn bản Công văn Lĩnh vực văn bản Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục
Cơ quan ban hành/ Người ký Bộ Giáo dục và Đào tạo
Cục trưởng Cục Nhà giáo và Cán bộ Quản lý giáo dục Hoàng Đức Minh
Ngày có hiệu lực ...
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực ...