• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 27/04/2020
  • Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 27/04/2020
Về việc đánh giá tình hình thực hiện Nghị định số 86/2015/NĐ-CP của Chính phủ
Số ký hiệu 1447/BGDĐT-KHTC Ngày ban hành 27/04/2020
Loại văn bản Công văn Lĩnh vực văn bản Kế hoạch - Tài chính
Cơ quan ban hành/ Người ký Bộ Giáo dục và Đào tạo
Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng
Ngày có hiệu lực ...
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực ...