• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 31/03/2020
  • Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 31/03/2020
Quyết định về việc công khai quyết toán ngân sách năm 2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo
Số ký hiệu 900/QĐ-BGDĐT Ngày ban hành 31/03/2020
Loại văn bản Quyết định Lĩnh vực văn bản Công khai ngân sách
Cơ quan ban hành/ Người ký Bộ Giáo dục và Đào tạo
Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng
Ngày có hiệu lực ...
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực ...