• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 31/03/2020
  • Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 31/03/2020
Về việc tổ chức hưởng ứng Cuộc thi tìm hiểu 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng
Số ký hiệu 1118 /BGDĐT-GDCTHSSV Ngày ban hành 31/03/2020
Loại văn bản Khác Lĩnh vực văn bản Giáo dục Chính trị và Công tác học sinh, sinh viên
Cơ quan ban hành/ Người ký Bộ Giáo dục và Đào tạo
Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ
Ngày có hiệu lực ...
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực ...