• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 09/03/2020
  • Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 09/03/2020
Kế hoạch Hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật và thực hiện pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực giáo dục năm 2020
Số ký hiệu 142/KH-BGDĐT Ngày ban hành 09/03/2020
Loại văn bản Khác Lĩnh vực văn bản Pháp chế
Cơ quan ban hành/ Người ký Bộ Giáo dục và Đào tạo
Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ
Ngày có hiệu lực ...
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực ...