• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 24/02/2020
  • Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 24/02/2020
Quyết định về việc công bố các Danh mục văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo hết hiệu lực năm 2019
Số ký hiệu 519/QĐ-BGDĐT Ngày ban hành 24/02/2020
Loại văn bản Quyết định Lĩnh vực văn bản Pháp chế
Cơ quan ban hành/ Người ký Bộ Giáo dục và Đào tạo
Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ
Ngày có hiệu lực ...
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực ...