• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 21/02/2020
  • Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 21/02/2020
Quyết định Ban hành Quy định kỹ thuật về dữ liệu của hệ thống cơ sở dữ liệu ngành về giáo dục đại học
Số ký hiệu 501/QĐ-BGDĐT Ngày ban hành 21/02/2020
Loại văn bản Quyết định Lĩnh vực văn bản Công nghệ thông tin
Cơ quan ban hành/ Người ký Bộ Giáo dục và Đào tạo
Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc
Ngày có hiệu lực ...
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực ...